Naše usluge

Usluge naše ordinacije

Pregledi lekara i terapija

Poštovani pacijenti i svi vi koji mislite na svoje zdravlje (bilo da želite da očuvate zdravlje i radite na prevenciji nastanka bolesti, bilo da imate za cilj ozdravljenje), prođite obuku i učenje tehnike pravilnog disanja od strane stručnog terapeuta, uz pregled iskusnog lekara opšte medicine, kao i kontrolne preglede.

Obuka i pregledi namenjeni su onima koji žele da očuvaju, unaprede svoje zdravlje, ali i spreče nastanak bolesti.

Svim pacijentima koji dođu kod nas u ordinaciju, lekar opšte medicine uzeće anamnezu, pogledaće postojeću lekarsku dokumentaciju i sagledaće zdravstvene tegobe koje pacijent ima. Nakon toga, svakom pacijentu biće odrađen neinvazivni opšti lekarski pregled, uz merenje pulsa i oksigenacije krvi (pulsnim oksimetrom), nakon čega se donosi zaključak o zdravstvenom stanju i pacijent upućuje kod terapeuta ili na dodatni lekarski pregled specijaliste, ukoliko za tim postoji potreba.

U okviru rada naše ordinacije i obuke za tehnike pravilnog disanja, pružamo sledeće usluge:

Pregled od strane lekara opšte medicine

Pregled i terapija od strane stručnog terapeuta

Kontrolni pregled od strane lekara opšte medicine

Upućivanje kod lekara specijaliste