Mr Mirko Ostojić

Mr Mirko Ostojić rođen je u Čačku 1968.  godine gde je završio osnovnu i srednju školu.
Autor je po završetku redovnih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (smer Elektronika i telekomunikacije), završio post-diplomske studije medicinske elektronike i započeo istraživanje u polju analize biomedicinskih signala u okviru brojnih multidisciplinarnih naučnih grupa, pod mentorstvom profesora Dejana Rakovića, a zatim i na izradi doktorata u Melburnu na RMIT fakultetu pod mentorstvom profesorke Irene Ćosić.
U periodu 1997- 2007. fokus su predstavljali signali moždane aktivnosti, a potom veze moždanih i srčanih signala, okupljajući ozbiljan tim u pravcu razvoja neurokardiologije u nadležnosti profesora Branislava Milovanovića.
Najuža specijalnost predstavljaju kros-korelacione analize biosignala različitih tipova. Vođen zdravom logikom, rezultatima kolega sa svih meridijana, ali i intuicijom, zaključci su autora sve više upućivali na centralnu ulogu disanja u kontroli i regulaciji funkcionisanja ljudskog organizma. Ova knjiga predstavlja pokušaj prikaza tih dostignuća i predstavlja svojevrsnu fuziju dve uspešne karijere autora.
Naime, Mirko Ostojić  je od svoje pete godine u svetu sporta, najviše borilačkih veština i eminentni je majstor višemilionske organizacije Buđinkan sa sedištem u Tokiju, koja objedinjuje veštinu japanskih samuraja i ninđi. Od 2009. godine nosilac je najvišeg svetskog zvanja 15. DAN kao prvi majstor u regionu sa tom titulom.
Govori i služi se srpskim, engleskim, japanskim, nemačkim, španskim i ruskim jezikom.
Oženjen je i ima dvoje dece.
Živi u Beogradu…