Naš tim

Naš stručni tim

Lekari, terapeut i medicinske sestre

Naš stručni tim sastoji se od dva lekara opšte medicine, stručnog terapeuta i dve medicinske sestre.

Dr Milan Popović
Doktor medicine
Doktor medicine, specijalizant psihijatrije i REKBT psihoterapije.
Mr Mirko Ostojić
Terapeut i autor knjige
Dipl. ing. elektrotehnike i medicinske elektronike. Majstor borilačkih veština. Autor knjige "Umeće disanja".