Kardiovaskularni problemi

Primarna hipertenzija
Srčana ishemija
Hronična srčana insuficijencija
Aritmija
Proširene vene
Neurocirkulatorna distonija