Cenovnik

Cenovnik

Cene pregleda lekara opšte medicine i obuka pravilnog disanja

Poštovani pacijenti i svi vi koji mislite na svoje zdravlje (bilo da želite da očuvate zdravlje i radite na prevenciji nastanka bolesti, bilo da imate za cilj ozdravljenje), pružite sebi mogućnost da naučite tehnike disanja koje primenjuju ruski lekari, a koje je razvio dr Butejko. Tehnike disanja po dr Butejku mogu Vam pomoći da izlečite preko 150 oboljenja ili sprečite njihov nastanak. Zahvaljujući ovoj metodi, milioni ljudi u svetu rešili su neke od svojih velikih zdravstvenih problema.

Obuka i pregledi namenjeni su onima koji žele da očuvaju, unaprede svoje zdravlje, ali i spreče nastanak bolesti, kao i onima koji žele da kroz našu metodu lečenja ozdrave ili umanje simptome bolesti.

Dragi pacijenti i polaznici obuke za pravilno disanje, u nastavku Vam dajemo pregled cena usluga koje Vam pružamo u sklopu obuke za pravilno disanje.  

 • Cena grupne terapije-obuke za 4 osobe iznosi 5.500 dinara
 • Cena grupne terapije-obuke za 3 osobe iznosi 5.000 dinara
 • Cena grupne terapije-obuke za 2 osobe iznosi 4.000 dinara

Cene individualnih lekarskih pregleda i terapije-obuke prikazana je tabelarno:

 

Pregled od strane lekara opšte medicine

3500RSD
3500RSD
 • Uzimanje anamneze
 • Pregled medicinske dokumentacije
 • Pregled od strane lekara opšte medicine i terapija
 • Upućivanje na terapije kod terapeuta
 • Upućivanje kod lekara specijaliste

Kontrolni pregled lekara opšte medicine

3000RSD
3000RSD
 • Uzimanje anamneze
 • Pregled medicinske dokumentacije
 • Pregled od strane lekara opšte medicine i terapija
 • Upućivanje na terapije kod terapeuta
 • Upućivanje kod lekara specijaliste

Individualna obuka od strane stručnog terapeuta

3000RSD
3000RSD
 • Konsultacije i pregled lekarske dokumentacije
 • Procena stanja disanja i razgovor sa polaznikom obuke
 • Terapeutski rad sa polaznicima i obuka tehnika disanja
 • Procena uspešnosti terapije
 • Davanje uputstava pacijentu za uvežbavanje tehnike disanja

* Pacijentima koji nisu u mogućnosti da plate, naš tim pruža besplatan prvi pregled i konsultacije